skip to Main Content

🚜 + ⛽ = 🌾🐂 = EEN PROBLEEM!

Vooraleer voedsel ons bord bereikt, moet een landbouwer eerst een veld omploegen, inzaaien, bemesten, bewateren en vervolgens oogsten.

Daarna moet de oogst bewerkt, op de juiste temperatuur bewaard en getransporteerd.

De handelingen die ik hier beschrijf, hebben gemeen dat ze behoorlijk energie-intensief zijn. 

Voedsel produceren is het omzetten van fossiele brandstoffen in calorieën.

De voedselprijzen zijn dan ook vooral een afgeleide van de energieprijzen.

Als de energieprijzen stijgen, stijgen ook de voedselprijzen. 

En aangezien eerst de energieprijzen stijgen, en pas later de voedselprijzen, zijn er landbouwers zat die financieel door het putje gaan en zelfs tegen het faillissement aankijken.

Ik stel me zelfs de vraag of de huidige landbouw nog wel rendabel kan zijn in een wereld met permanente en oplopende energietekorten? 

Als ik de cijfers van Cresud (een landbouwbedrijf uit Argentinië) analyseer, zie ik bijvoorbeeld dat de stijgende voedselprijzen niet leiden tot een betere rendabiliteit. 

Een teken aan de wand?

Ik denk al langere tijd na over het onderwerp en ik ben er meer en meer van overtuigd dat we moeten investeren in duurzame landbouw om onze voedselvoorziening veilig te stellen. 

Meer info over dit thema, is te vinden in de laatste editie van Macrotrends. 

Joachim Van Wing schreef er een vrije tribune “depletion en de valkuilen van een groene reconversie” die je doet nadenken.

Back To Top