skip to Main Content

Iran bedreigt de dollar

De petrodollar werd in het leven geroepen nadat Nixon de dollar loskoppelde van goud. 

Om de positie van de dollar als reservemunt niet in gevaar te brengen, werd met de OPEC-landen afgesproken dat de handel in olie exclusief in dollars plaats zou vinden. 

Landen die deze impliciete afspraak niet respecteerden, betaalden hier steeds een heel erg hoge prijs voor. 

Toen Irak in 2000 afstapte van de dollar en de olieleveringen in euro’s afrekende, moest er een reden gevonden worden om het land aan te vallen. 

Meteen na 9/11 werd er reeds in de richting van Irak gekeken, ook al was er geen enkele link met de aanslagen te leggen. 

Toen deze strategie niet het gewenste resultaat opleverde, werd voor een andere aanpak gekozen. 

Irak zou massavernietigingswapens bezitten en een preemptive strike was nodig om de VS te beschermen tegen “de as van het kwaad”. 

Ondertussen weten we natuurlijk dat er helemaal geen massavernietigingswapens waren in Irak en dat de VS ons fake news op de mouw hebben gespeld. 

Het zou niet de eerste keer zijn, en zeker ook niet de laatste keer.

Het toont wel aan hoever de VS wil gaan om de status van de dollar als reservemunt te beschermen. 

Toen later Libië plannen maakte om de munt te koppelen aan goud, was opnieuw de dollar in gevaar en moest er ingegrepen worden om dit te verhinderen. 

Khadaffi wou namelijk een pan-Afrikaanse munt creëren. 

Deze munt zou gekoppeld worden aan de omvangrijke goudreserves van het land en op die manier een rechstreekse bedreiging vormen voor de dollar. 

Hillary Clinton was op dat moment Minister van Buitenlandse Zaken en uit e-mails die Wikileaks later in handen kreeg, bleek zwart op wit waar het de VS in Libië écht om te doen was. 

En zo komen we uit bij Iran. 

Iran is namelijk al een tijdje plannen aan het smeden om de dollar te vervangen door de euro. 

Heel recent nog waren er gesprekken met de EU om de energieleveringen in de toekomst af te rekenen in euro. 

Het spreekt voor zich dat een antwoord van de VS niet lang op zich zou laten wachten. 

Ik kan dan ook niet anders dan de oplopende spanningen met Iran vanuit dit perspectief bekeken. 

Het verleden leerde ons keer op keer hoeveel belang de VS hecht aan de positie van de dollar. 

Telkens wanneer andere landen deze positie bedreigen, zien we hetzelfde draaiboek waarbij er een reden wordt gecreëerd om militair in te grijpen. 

Back To Top

2-3x per week een gratis beurstip in je mailbox?

(49.938 beleggers gingen je reeds voor)

Gratis boek: het eindspel van ons financieel systeem

Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer dichtbij is nu.

Wat kan je doen om je vermogen te beschermen als het huidige systeem tegen de rotsen knalt?

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft?

Dat en veel meer ontdek je in het ebook dat Maarten gratis voor je beschikbaar heeft.