skip to Main Content

Paniek in de tent

De inflatiecijfers (7,5%!) die gisteren in de VS naar buiten werden gebracht, zorgen voor heel wat zenuwachtigheid. 

Het is duidelijk dat de inflatie accelereert en absoluut geen tijdelijk karakter heeft. 

Het gonst van de geruchten dat de Federal Reserve zelfs niet meer tot maart wil wachten om de rente te verhoging en de markt misschien zal verrassen met een tussentijdse renteverhoging. 

Als shockeffect kan het wel tellen.

Vroeger waren dit soort tussentijdse interventies helemaal niet zo uitzonderlijk en werden ze vaak gebruikt om het monetaire beleid kracht bij te zetten.

Maar dan spreek ik nog over een tijd waarin de Federal Reserve vooral op de economie focuste en minder op de beurs. 

Het was ook een tijd met lagere schulden waardoor de invloed van een hogere rente een kleiner effect had. 

Goldman Sachs verwacht in 2022 maar liefst 7 renteverhogingen van 0,25% waardoor de korte termijn rente dit jaar 1,75% hoger komt te liggen. 

Even ter herinnering, het budget van de VS ziet er momenteel als volgt uit:

Inkomsten: $3,8 biljoen

Uitgaven: $6,8 biljoen

Tekort: $3 biljoen

De VS heeft meer dan $30 biljoen aan schulden en als de rente die de overheid betaald eveneens met 1,75% zou stijgen, betekent dit $525 miljard extra rente. 

Dat zou iets meer dan een verdubbeling zijn van de huidige rentelast. 

Dit zou betekenen dat de VS meer dan $1 biljoen aan rente moet betalen en dat komt overeen met 26% van de belastingontvangsten.

Per $100 die men zal innen aan belastingen, zal men $26 mogen doorschuiven naar de schuldeisers.

En alhoewel we het slechts hebben over een schamele renteverhoging van 1,75%, voel je meteen aan dat dit zelfs al een brug te ver zal zijn. 

Ik schreef eerder deze week: “Een soepeler monetair beleid jaagt de inflatie verder aan en een strakker beleid duwt velen het faillissement in. Ze hebben zich netjes in een hoek geschilderd.”

Centrale banken zullen dus vroeg of laat een gigantische bocht moeten nemen en afstappen van het strakkere beleid, maar tot die tijd hou ik wel rekening met een toenemende nervositeit en koersdruk.

Ik zeg al een tijdje dat we nog minstens één nieuwe low nodig hebben voor zilver en GDX en ik verwacht dat we hier in de komende weken naar toe zullen werken.

Persoonlijk heb ik extra cash vrijgemaakt en zelfs wat shortposities ingenomen als hedge.

Shorten is enkel te overwegen voor ervaren beleggers. Ik gebruik hiervoor S&P500-futures maar het is evident dat deze instrumenten niet geschikt zijn voor Jan Modaal. 

Shorten is ook niet strikt noodzakelijk, het biedt gewoon wat extra bescherming bovenop een aanzienlijke post kasmiddelen. 

Back To Top