skip to Main Content

Uraniummarkt wacht op Section 232

China heeft enorm veel last van luchtvervuiling in de grote steden en zet daarom hard in op kernenergie.

Het lan heeft momenteel 38 werkende kerncentrales en wil jaarlijks 6 tot 8 nieuwe centrales online brengen.

China zal op langere termijn een bepalende factor worden in de uraniummarkt. Er is een stijgende productie nodig om aan de Chinese vraag te beantwoorden.

Op kortere termijn moeten we echter vooral naar Japan en Section 232 kijken.

Japan heeft na Fukushima heel wat kerncentrales stilgelegd en het herstarten daarvan neemt meer tijd in beslag dan gedacht.

De markt had het graag anders gezien. De uraniumprijs zou een stuk hoger noteren dan vandaag het geval is wanneer een groter aantal Japanse centrales in productie zijn.

En dan is er nog Section 232.

In de VS onderzoekt het “commerce department” of de overheid de uraniumsector op de één of andere manier dient te beschermen.

Eén vijfde van de elektriciteit wordt in de VS opgewekt in de kerncentrales.

Die centrales zijn uiteraard afhankelijk van de aanvoer van uranium.

Punt is echter dat de VS maar voor 2% instaat voor deze productie, al de rest moet uit het buitenland geïmporteerd worden.

Vandaar dat er wordt bekeken of nutsbedrijven verplicht kunnen worden om minimaal 25% van de uraniumbehoefte lokaal in te vullen.

Een beslissing hierover zou in de komende weken moeten vallen.

Let op, het “commerce department” geeft een advies, het is uiteindeijk aan Trump om de beslissing te nemen.

Van Trump weten we dat hij nogal protectionistisch is en zijn minister van Energie (Rick Perry) laat tussen de neus en de lippen door verstaan dat hij de Section 232 wel genegen is.

Of die Section 232 goed nieuws is voor de wereldwijde uraniumprijs, laat ik in het midden.

Het lijkt mij dat we snel zullen evolueren naar twee uraniumprijzen waarbij de prijs in de VS een stuk hoger komt te liggen dan in de rest van de wereld.

Aangezien de VS momenteel amper uranium mijnt, moet hier nieuwe productie opgestart worden waardoor het aanbod op termijn stijgt.

Probleem is wel dat de meeste mijnen een prijs van $50 tot $60 per pond nodig hebben om rendabel te produceren…

De prijs zal dus relatief snel richting dat niveau moeten evolueren om nieuw aanbod op de markt te brengen.

Positief voor de partijen die in de VS produceren, maar wat betekent het bijvoorbeeld voor de Canadese spelers die ik in portefeuille heb? (denk aan Nexgen Energy en Fission 3.0).

Langs de andere kant: de onzekerheid rond Section 232 heeft voor een afwachtende houding gezorgd bij nutsbedrijven.

Zij zullen straks hoedanook voor nieuwe aanvoercontracten moeten zorgen en dat in een markt met steeds grotere tekorten.

Eens deze onzekerheid wordt weggenomen, verwacht ik dat de uraniumprijs weer hoger gaat.

De prijs ging tot dusver van $18 naar $29 en corrigeerde recent richting $25.

Ik vermoed dat de volgende fase in de stierenmarkt ons richting $50 kan brengen en dat is voldoende om de prijs van diverse uraniummijnen te verveelvoudigen.

Ik blijf dan ook stelselmatig mijn posities uitbreiden. Ik kocht in de voorbije weken zowel Nexgen (NXE), Laramide Resources (LAM) als Fission 3.0 (FUU) bij.

Back To Top

2-3x per week een gratis beurstip in je mailbox?

(49.938 beleggers gingen je reeds voor)

Gratis boek: het eindspel van ons financieel systeem

Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer dichtbij is nu.

Wat kan je doen om je vermogen te beschermen als het huidige systeem tegen de rotsen knalt?

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft?

Dat en veel meer ontdek je in het ebook dat Maarten gratis voor je beschikbaar heeft.