skip to Main Content

Te koop aan één vijfde van de waarde

Ik ben een contrarian en koop het liefst die zaken waar anderen de neus voor ophalen. Dat was heel lang het geval voor goud.

De mijnaandelen lagen er voor dood bij na 7 jaar dalende koersen en de onderwaarderingen waren aanzienlijk.

Dat is ondertussen voor een stuk gecorrigeerd, al blijven sommige kleinere mijnaandelen erg aantrekkelijk.

Sommige grotere aandelen (die deel uitmaken van de ETF’s) zijn echter meer dan behoorlijk gestegen waarrdoor je hier de posities een beetje zou kunnen uitdunnen.

Wie bij stijgende koersen wat winsten afroomt, heeft straks weer de cash om te kopen wanneer de onvermijdelijke correctie toeslaat. Dat is het spel dat ik speel.

Voor nieuwe aankopen, kijk ik momenteel vooral naar de uraniumsector.

De gelijkenissen met goud zijn groot.

Ook hier werden beleggers getroffen met een enorm lange berenmarkt waarbij de koersen 80% tot 90% lager donderden.

Heel de sector bestaat nog maar uit enkele tientallen aandelen. Dit zijn de bedrijven die het overleefd hebben.

Als we wat dieper naar de fundamentals kijken, dan zien we dat de markt momenteel in een tekort is gesukkeld. Er wordt méér uranium verbruikt dan er productie is.

Grote spelers zoals Cameco en Kazatomprom hebben de productie teruggebracht en dat zorgt voor tekorten. Tekorten die momenteel nog opgevangen kunnen worden met bestaande voorraden.

De nutsbedrijven, de grote verbruikers van uranium, werken met lange termijn contracten om zich te bevoorraden. Een groot deel van die contracten zijn stilaan aan hernieuwing toe.

Probleem is dat deze contracten werden afgesloten aan prijzen van $45 tot $50 per pond terwijl de huidige spotprijs maar rond de $25 draait.

Bijna niemand kan uranium produceren aan $25 per pond waardoor mijnen uiteraard niet al te happig zijn om aan deze lange termijn prijzen contracten af te sluiten.

“Geen probleem”, denken de nutsbedrijven, “dan kopen we wel aan $25 per pond via de spotmarkt”.

Het is “a game of chicken”.

Probleem is echter dat de spotmarkt relatief klein is, geen bevoorradingszekerheid biedt en dat er nog een andere speler de komende maanden heel actief zal worden aan de koperskant: Cameco!

Cameco heeft namelijk McArthur River on hold gezet maar heeft wel lopende contracten voor de levering van uranium.

Cameco moet dit jaar nog 8 tot 10 miljoen pond uranium kopen via de spotmarkt om te voldoen aan de huidige verplichtingen. Dat is een serieuze aankoop in een al bij al beperkte markt.

En dan is er nog Trump die momenteel onderzoekt hoe de overheid de Amerikaanse uraniumsector een hart onder de riem kan steken.

De laatste denkpiste is blijkbaar het aanleggen van een strategische reserve waarbij de VS rechtstreeks uranium koopt van de nationale producenten. Dit zou opnieuw uranium van de markt halen en de prijs hoger duwen.

Een dergelijke beslissing zou ook de nutsbedrijven wakker schudden en de cyclus van contracthernieuwingen op gang trekken.

Voor nieuwe aankopen in de sector, kijk ik vooral richting Nexgen (ticker NXE) met hun high grade Arrow-project.

Dit is een omvangrijke ontdekking met 256 miljoen ounces uranium in de resources.

Eens in productie, staat Nexgen in voor één vijfde van de wereldwijde uraniumproductie.

Nexgen kan jaarlijks zo’n 25 miljoen pond uranium produceren aan een kostprijs van amper CAD 5,81 per pond en dat levert het bedrijf CAD 900 miljoen aan netto cash flow op. (gerekend aan een gemiddelde uraniumprijs van $50)

Als je die kasstromen verdisconteert, kom je aan een net present value van CAD 3,7 miljard.

Wel, dit project is momenteel op de beurs te koop aan amper één vijfde van die waarde!

De huidige marktwaarde ligt zelfs lager dan hetgeen men straks in één jaar aan cash flow realiseert.

Nexgen Energy (ticker NXE) is wat mij betreft een koopje aan deze prijzen.

Back To Top