skip to Main Content

De angstigen en het pad naar de totalitaire staat

Professor Mattias Desmet van de Ugent maakte aan het begin van de Coronacrisis reeds de analyse dat een groot deel van de  bevolking (30% schat hij) gevangen zit in een angstpsychose en bijhorende massavorming. 

Zij hebben een irreële angst voor een virus waarvan WHO zelf aangeeft dat het maar dodelijk is voor 0,05% van de geïnfecteerden.

Eén van de elementen van massavorming is echter ook dat angsten feiten verdringen. De feiten doen er gewoon niet meer toe.

De “angstigen” hebben vanaf dag één zeer sterke maatregelen geëist en gekregen.

Zij waren bang voor het virus en het volstond niet meer dat zij in huis bleven maar er werd verwacht dat we dan allemaal maar binnen bleven. Hetgeen we deden uit solidariteit. 

Later kwamen er vaccins waarmee de angstigen zich konden beschermen maar het nam de angst niet weg (zoals voorspeld door Mattias Desmet).

Nochtans blijkt uit cijfers die De Tijd verzamelde dat het vaccin je kansen op een ziekenhuisopname tot 90% reduceert.

Ze bleven echter bang voor het virus en eisten dat iedereen zich liet vaccineren. Tot de kinderen toe. Kinderen die van Corona geen schrik moeten hebben. Hetgeen we deden uit solidariteit. 

Ondertussen blijkt wel dat 1 kind op 5.000 al hartproblemen heeft door het vaccin. Collateral damage voor de angstigen.

En opnieuw blijft de angst regeren. Zoals voorspeld door Matthias Desmet.

Ondanks de enorme hoge vaccinatiegraad blijven de angstigen maatregelen eisen. De mondmaskers keren weer langzaam terug en in Vlaanderen is de roep om de Coronapas toch maar in te voeren voor de 8% niet-gevaccineerden.

En iedere keer denken we: “ach, laten we het maar doen dan stopt het misschien”.

Maar hier schuilt net het enorme gevaar dat Mattias Desmet vanaf de start beschrijft.

De angstigen zullen steeds strengere maatregelen eisen én krijgen. 

We hebben reeds gezien hoe grondrechten aan de kant worden geschoven, ethische normen met de voeten worden getreden en voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog weer mensen gediscrimineerd worden.

De angstigen zullen helaas steeds strengere maatregelen verlangen waarbij steeds meer van onze rechten aan de kant worden geschoven. 

Mattias Desmet is behoorlijk bezorgd over deze ontwikkeling en vreest dat het uiteindelijk leidt naar een totalitaire staat.

Als we als maatschappij naar de pijpen van de angstigen blijven dansen, eindigt het voor ons allemaal bijzonder slecht. 

We zijn op twee jaar tijd reeds een behoorlijk stuk opgeschoven richting een complete dystopie en de tijd is gekomen om manieren te zoeken om ons te verenigen om deze kwalijke trend een halt toe te roepen. 

Wat kan jij doen? Spreek je uit zodat niet alleen het geluid van de angstigen weerklinkt.

Dat is niet altijd makkelijk, vaak is het niet in je eigen belang maar het is wel enorm belangrijk om te blijven doen. Levensbelangrijk zelfs. 

Ps. Bekijk zeker de onderstaande video’s in verband met de gevaren van massavorming. 

(Zeker als je angstig bent. Besef dat angst zelden een goede raadgever is. Dat geldt niet alleen op de beurs, maar zeker ook in het dagelijkse leven. Ook ik was ooit bang voor het virus, je kan dus wel degelijk ontsnappen uit de psychose)

Angst en massavorming in de Coronacrisis

De Coronacrisis en de grondstroom van totaliratisme 

Why do so many still buy into the narrative? 

Back To Top