skip to Main Content

Vastgoed als spaarproduct

Ik beschreef in mijn vorige nieuwsbrief de keerzijde van de medaille. 

Daarmee bedoel ik dan dat de negatieve gevolgen van het geld printen nu zichtbaar worden op je energiefactuur. 

Maar het was ook al een tijd zichtbaar op de huizenmarkt. De prijzen van koopwoningen stijgen ongezond hard en maken woningen onbetaalbaar voor jonge gezinnen.

In het afgelopen jaar werden huizen in diverse landen bijna 20% duurder. 

TWIN-TIG PRO-CENT! 

Als we inzoomen op de situatie in Nederland, dan zien we dat je voor een gemiddeld huis nu meer dan 10 keer een modaal inkomen moet neertellen. Een absoluut record. 

En het lijkt nog niet meteen te stoppen hier. Rabobank verwacht dat de huizenprijzen in 2021 en 2022 opnieuw flink duurder kunnen worden.

De situatie is ondertussen zo penibel dat politici onder druk staan om er iets aan te doen. 

Je leest allerlei ideetjes om de druk van de ketel te halen. Gaande van het bouwen van nieuwe woningen, het verhuren van woningen harder belasten tot een algemeen verbod voor woningverhuur. 

Zoals gewoonlijk pakken politici enkel de gevolgen aan en zelden of nooit de oorzaak. Dat zien we ook hier weer. 

Wat is er in feite aan de hand?

De afgelopen vijftien jaar is er enorm veel nieuw geld in omloop gekomen en dat proces is alleen maar versneld tijdens de Coronacrisis. 

Sinds het uitbreken van Covid19 stegen de spaardeposito’s in de VS met meer dan $4.000 miljard! 

De spaartegoeden bereiken in de meeste landen nieuwe recordniveaus en met de oplopende inflatie beginnen spaarders langzaam nerveus te worden.

De rekensom is namelijk enorm simpel. Als je geen rente krijgt op je spaargeld en de inflatie bedraagt 5%, ben je over tien jaar de helft van je koopkracht kwijt. 

Wat gaan velen dan doen met hun centen? 

Ze kopen een tweede (of derde, vierde, …) woning en zetten deze in de verhuur. Dat brengt dan tenminste nog een paar procent per jaar op. Bovendien houden de woningprijzen gewoonlijk gelijke tred met de inflatie waardoor je koopkracht intact blijft. 

Vastgoed is hierdoor een spaarproduct geworden. 

Er is dus niet zozeer een tekort aan woningen, maar eerder een overschot aan spaargeld. 

Als je de woningmarkt wil afkoelen, hoef je dus niet meer te doen dan te stoppen met geld printen en de rente op te trekken tot een niveau dat de inflatie dekt. Zo simpel is het dus. 

Ik maak me op dit vlak echter geen illusies en vermoed dat er eerder zal gekeken worden naar de toegang van beleggers tot de vastgoedmarkt. 

Men zal vastgoed een stuk minder aantrekkelijk maken als spaarproduct waardoor beleggers op zoek moeten naar alternatieve activa om de koopkracht te beschermen.

Goud en zilver bijvoorbeeld.

Back To Top