skip to Main Content

Waarom het huidige financieel systeem gedoemd is om te mislukken (deel 2)

In deel 1 heb je geleerd hoe onze geldsysteem werkelijk in mekaar steekt.

Je hebt gezien hoe iedere euro “echt” geld 10 keer (en vaak veel meer!) wordt uitgeleend en zo de geldhoeveelheid enorm verhoogt.

Iedere keer als een bank een lening verstrekt, wordt er op deze manier geld gecreëerd uit het niets!

Een systeem dat gedoemd is om te mislukken.

De gevolgen van zo’n mislukking zijn onwaarschijnlijk groot.

Heel wat spaarders die vandaag denken geld te bezitten, komen straks immers tot de vaststelling dat ze in plaats van geld eigenlijk schulden aanhouden!

Schulden die onbetaalbaar blijken en uiteindelijk waardeloos worden.

Om aan te tonen hoe dit in mekaar steekt, neem ik je even terug naar ons eiland van gisteren.

De 100.000 euro aan biljetten die circuleerden, werden immers 10 keer uitgeleend door de banken en resulteerden in een geldhoeveelheid van 1 miljoen euro.

Maar aangezien 900.000 euro werd uitgeleend, moet er op dit bedrag ook rente betaald worden. (aan de banken, of wat dacht je!)

Laten we even uitgaan van een rente van 5%.

Na een jaar moet er 945.000 euro terugbetaald worden … 992.250 euro na twee jaar … en 1.041.862 euro na drie jaar.

Stel dat alle schulden na 3 jaar weer afgelost worden. Dan is er (incl. rente) 1.041.862 euro nodig.

Maar de geldhoeveelheid bedraagt slechts 1 miljoen euro…

Dat is dus het probleem met het huidige monetair systeem, dat ook bekend staat als het fractioneel reservesysteem.

Dit systeem drijft op schulden, maar kan niet anders dan mislukken omdat de rente nooit betaald kan worden.

De rente wordt immers niet gecreëerd en kan bijgevolg alleen maar betaald worden met nieuwe schulden.

Dit gaat lange tijd goed. Zolang de schulden kunnen stijgen, stijgt de geldhoeveelheid en is er geld om de rente te betalen.

Maar schulden kunnen natuurlijk niet oneindig stijgen.

Schulden moeten altijd min of meer in verhouding staan met het inkomen dat nodig is om deze schulden later terug te betalen.

Laat je die verhouding teveel los, dan worden heel wat van deze schulden simpelweg onbetaalbaar en klapt het systeem in mekaar.

Dat punt hebben we vandaag helaas bereikt.

De wereld had nooit meer schulden dan nu en de verhoudingen zijn totaal zoek.

De wereldwijde schulden zijn inmiddels gestegen tot meer dan $200.000 miljard!

En zo zijn we in het eindspel beland.

De schulden zijn nu zo hoog dat het steeds moeilijker wordt om ze nog later te laten stijgen.

Dat zorgt voor problemen omdat de rente niet betaald kan worden als de schulden niet langer toenemen.

Centrale banken hebben de dag des oordeel echter een tijdje kunnen uitstellen door de rente massaal te verlagen en richting nulpunt te duwen.

Hierdoor werd er een beetje tijd gekocht, maar het verandert weinig aan het failliet van het systeem.

Wat kan je nu doen om je vermogen te beschermen als het huidige systeem tegen de rotsen knalt?

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft? Daarover meer in deel 3!

(en je ontdekt ook waarom het huidige systeem vervangen zal worden door een nieuw systeem. Beleggers die hierop tijdig anticiperen kunnen niet alleen hun portefeuille beschermen maar er zelfs beter uitkomen.)

Klik hier voor deel 3

Back To Top